This app was removed from the App Store.

Dansk Wiki Offline / A Wikipedia in Danish

Dansk Wiki Offline / A Wikipedia in Danish

iOS Universal Reference

$7.99
Own Wish Buy Buy

Denne applikation giver over 200.000 danske wiki side (Version 12/2012). Når du bruger dette program, du har i din hånd et leksikon med fyldestgørende oplysninger på alle områder fra Cultural-Social-Politisk for Science-Engineering osv. ..

=== Fremragende funktioner ===

★ Offline browsing
-Alle Wikipedia-artikler til rådighed for offline browsing i et meget komprimeret format
-Hurtig indlæsning af artikler fra lokal lagring
-Tryk på links inde i en artikel for at gennemse den linkede side øjeblikkeligt

★ fanebrowsing
-Nem at Gennemse flere artikler på samme tid

★ fuldtekstsøgning
-Kraftig micro søgemaskine optimeret til smartphones
-Søger gennem alle artikler, som du skriver
-Instant søgning - søgeresultater opdatere som du indtaster din forespørgsel
-Optimeret søgning ranking til at hjælpe dig med at finde den rigtige artikel

★ Andre funktioner
-Støtte flere navn af artikler
-Historie og Bogmærker
-Søg i artiklen
-Skriftstørrelse justering
-Support Matematik Expression
-Cache Billede indlæst fra internettet for at bruge offline
-Indbygget Image Viewer

---------------------------------------------


This application provides over 200,000 Danish wiki page (Version 12/2012). When using this application, you have in your hand an encyclopedia with full information in all areas from the Cultural-Social-Political to Science-Engineering etc...

=== OUTSTANDING FEATURES ===

★Offline Browsing
-All Wikipedia articles available for offline browsing in a highly compressed format
-Fast loading of articles from local storage
-Tap on links inside an article to browse the linked page instantly

★Tabbed Browsing
-Easy to Browse multiple articles at the same time

★Full Text Search
-Powerful micro search engine optimized for smartphones
-Searches through all articles as you type
-Instant search - search results update as you type your query
-Optimized search ranking to help you locate the right article

★Other Features
-Support multiple name of articles
-History and Bookmarks
-Search within article
-Font size adjustment
-Support Mathematics Expression
-Cache Image loaded from Internet to use offline
-Built-in Image Viewer

Show More...

What's New

-Support Iphone 5 and ios 6
-Bug fixed
-New Features

My Rating

App Store Rating