This app was removed from the App Store.

Čeština Wiki Offline / Wikipedia in Czech

Čeština Wiki Offline / Wikipedia in Czech

iOS Universal Reference

$7.99
Own Wish Buy Buy

Tato aplikace poskytuje více než 250.000 české wiki stránku (verze 12/2012). Při používání této aplikace, máte v ruce encyklopedii s plnou informací ve všech oblastech od kulturně-společensko-politické, aby Science-Engineering atd. ..

=== Vynikajících vlastností ===

★ Offline prohlížení
-Všechny Wikipedia články jsou k dispozici pro offline prohlížení ve velmi komprimovaném formátu
-Rychlé načítání článků z místního úložiště
-Klepněte na odkazy uvnitř článku, který procházet propojený stránku okamžitě

★ prohlížení v panelech
-Snadno Procházet více článků najednou

★ Full Text Search
Všemocný micro vyhledávač optimalizovaný pro smartphony
-Vyhledávání mezi všemi články, jak si zadat
-Okamžité hledání - výsledky vyhledávání aktualizovat, jak si zadejte svůj dotaz
Optimalizovaná vyhledávání žebříček, který vám pomůže najít to správné zboží

★ Další funkce
-Podpora více název článků
-Historie a záložky
-Vyhledávání v rámci článku
-Velikost písma nastavení
-Podpora Matematika Expression
-Cache Image stáhnout z Internetu používat offline
-Vestavěný Image Viewer

---------------------------------------------------


This application provides over 250,000 Czech wiki page (Version 12/2012). When using this application, you have in your hand an encyclopedia with full information in all areas from the Cultural-Social-Political to Science-Engineering etc...

===OUTSTANDING FEATURES===

★Offline Browsing
-All Wikipedia articles available for offline browsing in a highly compressed format
-Fast loading of articles from local storage
-Tap on links inside an article to browse the linked page instantly

★Tabbed Browsing
-Easy to Browse multiple articles at the same time

★Full Text Search
-Powerful micro search engine optimized for smartphones
-Searches through all articles as you type
-Instant search - search results update as you type your query
-Optimized search ranking to help you locate the right article

★Other Features
-Support multiple name of articles
-History and Bookmarks
-Search within article
-Font size adjustment
-Support Mathematics Expression
-Cache Image loaded from Internet to use offline
-Built-in Image Viewer

Show More...

What's New

-Support iphone 5 and ios 6
-Bug fixed

My Rating

App Store Rating