Θερμιδομετρητής

Θερμιδομετρητής

iOS iPhone Reference

Free
Own Wish Buy Buy

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 19/7/2012
40.000+  Downloads
#1  Στο Ελληνικό  AppStore
*********************************

Με τον Θερμιδομετρητή μπορείτε να ξέρετε ακριβώς πόσες θερμίδες καταναλώνετε καθημερινά.

Χαρακτηριστικά

Υπάρχει μία βάση δεδομένων με περισσότερες από 1000 τροφές που μπορείτε να επιλέξετε.

Υπολογίζει τον Δείκτη Βάρους σας ο οποίος προσδιορίζει κατά πόσο το βάρος σας είναι φυσιολογικό.

Υπολογίζει το συνόλο των θερμίδων για τις τροφές που επιλέγετε.

Μπορείτε να κρατάτατε ιστορικό πόσες θερμίδες έχετε καταναλώσει καθημερινά αποθηκεύοντας στη βάση το σύνολο των θερμίδων για τις τροφές που έχετε επιλέξει.

Show More...

What's New

Βελτιώθηκαν τα θέματα της Αναζήτησης:
+Το πληκτρολόγιο φεύγει είτε όταν μετά την αναζήτηση κάνετε scroll τα αποτελέσματα ή όταν πατάτε το κουμπί εύρεση.
+Εμφανίζονται κανονικά και κατά την αναζήτηση οι ποσότητες των φαγητών στις οποίες αναφέρονται οι θερμίδες
+Η μπάρα αναζήτησης ανεβαίνει όταν κάνετε αναζήτηση ώστε να υπάρχει περισσότερος διαθέσιμος χώρος για τα αποτελέσματα.
+Λειτουργούν κανονικά και οι δύο τρόποι αναζήτησης.
1.Αρχίζει με: Βρίσκει όσα φαγητά ξεκινούν με το γράμμα ή με την λέξη που έχετε πληκτρολογήσει.
2.Εμπεριέχει: Αναζητά όσα φαγητά εμπεριέχουν στην περιγραφή τους ή και στις ποσότητες το γράμμα ή την λέξη που έχετε πληκτρολογήσει.
Ακόμη...
+Το εικονίδιο προσαρμόστηκε για τις 'Retina Display' συσκευές.
+Διάφορες βελτιώσεις στον κώδικα και στην εμφάνιση της εφαρμογής.


Ευχαριστούμε όλους που έχετε κάνει τον Θερμιδομετρητή μία από τις δημοφιλέστερες ελληνικές εφαρμογές.

My Rating

App Store Rating