Back
Category: Productivity
Můj Vodafone

Můj Vodafone

       iOS iPhone

Aplikace Můj Vodafone vám umožní jednoduchý přístup k vašemu účtu. Stačí se přihlásit svým telefonním číslem a heslem a informace máte jak na dlani.

V Aplikaci najdete:
- Můj Tarif - informace o tarifu
- Chytrý přehled - informace o útratě za služby Vodafonu
- Čerpání minut, SMS a dat - informace o čerpání hlasového, SMS a datového balíčku
- Poslední Vyúčtování a Informace o kreditu - stav úhrady, výše posledního Vyúčtování a stažení Vyúčtování v PDF (tarifní zákazník), výše kreditu a jeho vypršení (zákazník s předplacenou kartou)
- Detail Vyúčtování – podrobnosti o Vašem posledním Vyúčtování jednoduše a přehledně (tarifní zakazník)
- Zakoupení dodatečného objemu dat: dokoupení dodatečného FUP limitu pro váš datový balíček
- Možnost platby Vyúčtování nebo dobití kreditu platební kartou
- Správa více telefonních čísel na jednom účtu bez nutnosti odhlašování
- Zobrazení jména z telefonního seznamu v menu Správy více SIM (u uživatelů s více SIM na jednom zákaznickém účtu) – tato služba vyžaduje povolení přístupu ke kontaktům
- Seznam prodejen Vodafone - vyhledání konkrétní prodejny na mapě, kontaktní údaje a seznam všech prodejen
- Informace o smlouvě (pro nefiremní tarifní zákazníky) – zobrazení měsíčního plnění v aktuálním účtovacím období, informace o trvání smlouvy a historie Minimálního měsíčního plnění, přehled o Vodafone splátkách
- Roamingová kalkulačka – výpočet útraty za používání mobilního telefonu v zahraničí
- Centrum péče – nejčastější dotazy a témata, vyhledání odpovědi na vše, co se týká služeb Vodafone (pouze v české verzi)
- Dobití kreditu kupónem – možnost navýšení kreditu pomocí dobíjecího kupónu
- Moje zprávy - zprávy o všem důležitém z Vodafonu. Nové služby, speciální nabídky, soutěže nebo rady (pouze v české verzi)
- Moje požadavky – přehled řešení požadavků na vašem telefonním čísle (pouze v české verzi)

A to nejdůležitější nakonec - aplikace Můj Vodafone je zcela zdarma v České republice i v zahraničí. Při jejím používání ani nečerpáte data ze svého datového balíčku.

ENGLISH:
My Vodafone application allows easy access to your account. Simply login with your phone number and password and the information is there at the palm of your hand.

My Vodafone features:
- My tariff – information about your tariff
- Smart Overview - information about the spending on Vodafone services
- Usage of minutes, SMS and data – information about the usage of voice, SMS and data bundles
- Last Bill and Information on credit - amount and state of Bill settlement, Last Bill in PDF (postpaid customer), information on credit and its validity (prepaid customer)
- Bill Detail – details of your last billing simply and clearly (postpaid customer)
- Buy FUP - buying of additional FUP limit for your data bundle
- Online payments of the bill or to topup the credit using the credit/debit card
- Management of more telephone numbers within one customer account without the necessity to sign off
- Displaying the names from the phone contact list in the Multi SIM Management Menu (for users of more SIM cards within one customer account) – this feature requires access to the contact list
- Stores List – find a store on map, contact information and list all stores
- Contract Information (for consumer postpaid customers) – view your monthly spending limit fulfillment for the current billing period, information about length of your contract and Minimum Monthly Spending Limit history, Handset installment information
- Roaming Calculator - calculation of spending for mobile phone usage abroad
- Topup with Voucher – increasing of credit using a topup voucher

And last but not least - The use of My Vodafone is free of all charges, both in the Czech Republic and abroad. When you are using it, no data from your data bundle are deducted, either.

What's new

- Vodafone splátky – detaily týkající se zařízení koupeného prostřednictvím Vodafone splátek
- Moje požadavky – přehled řešení požadavků na vašem telefonním čísle (pouze v české verzi)
- Grafické úpravy a opravy drobných chyb

V případě technických problémů s přihlašováním aplikaci odinstalujte, nastavte si jazyk telefonu na český nebo anglický a aplikaci znovu nainstalujte. Po instalaci a přihlášení do aplikace můžete libovolně měnit jazyk telefonu.

- Handset installment – details about purchased device
- My requirements – information about requirements of your phone number (only in Czech version)
- Graphical improvements and small bugs fixing


Screenshots

Screenshot 1 of 5

Share with Others

Last changed:
Feb 07, 2014
Category:
Productivity
Developer:
Vodafone Czech Republic a.s.
Version:
1.20
Size:
3.9 MB

Current Version Average Rating:
1.00 (2)

All Versions Average Rating:
3.00 (13)
Other Apps By This Developer
Promile.info
Sygic: Edice Vodafone
Vodafone Fotografik
Vodafone KVIFF Guide 2013
Vodafone QR čtečka
Vodafone galerie
ČILICHILI