Back
Category: Productivity

App removed from site

We're sorry, "הילקוט שלי" has been removed from the App Store.

Please return to the front page and use the search box above to find another app.

הילקוט שלי

הילקוט שלי

       iOS Universal

"אוף, שכחתי מחברת אנגלית..." "שכחתי להביא מחשבון...”
מוכר לכם? יותר זה לא יקרה!
עם האפליקציה "הילקוט שלי" יותר לא תשכחו את הציוד לבית הספר. בלי לתלוש דפים, בלי להלוות מחברים. מעכשיו הכל בתיק.
האפליקציה מציגה לכם את מערכת השעות היומית שלכם אבל בנוסף עוזרת לכם לסדר את התיק. הגדירו לכל מקצוע את רשימת הציוד הנדרש, והאפיקציה תציג לכם בצורה ברורה ונוחה את הפריטים אותם יש להכניס לתיק.
- מערכת שעות ברורה וניתנת להתאמה אישית
- רשימת פריטים יומית – לסידור תיק מהיר ומדויק
- ניתן להתאים את שעות המערכת כרצונכם
- ניתן להתאים את שמות השעות במערכת כרצונכם
- ניתן להוסיף ולהסיר מקצועות ללא הגבלה
- תמיכה בריבוי משתמשים (מצויין להורים עם מספר ילדים).
- לוח מבחנים

מתאימה גם לאיפון/איפוד וגם לאיפד.
אפשרויות נוספות בקרוב.

*** אין צורך לרכוש שוב MySchoolbag אפליקציה זו היא הגרסה העברית (המותאמת לישראל) של האפליקציה ***

What's new

Bug fixes

תיקוני באגים


Screenshots

Screenshot 1 of 6

Share with Others

Last changed:
Aug 30, 2013
Category:
Productivity
Developer:
Lior Cohen
Version:
2.0.1
Size:
1.9 MB

Current Version Average Rating:
No data

All Versions Average Rating:
No data
Other Apps By This Developer