This app was removed from the App Store.

הילקוט שלי

הילקוט שלי

iOS Universal Productivity

$0.99
Own Wish Buy Buy

"אוף, שכחתי מחברת אנגלית..." "שכחתי להביא מחשבון...”
מוכר לכם? יותר זה לא יקרה!
עם האפליקציה "הילקוט שלי" יותר לא תשכחו את הציוד לבית הספר. בלי לתלוש דפים, בלי להלוות מחברים. מעכשיו הכל בתיק.
האפליקציה מציגה לכם את מערכת השעות היומית שלכם אבל בנוסף עוזרת לכם לסדר את התיק. הגדירו לכל מקצוע את רשימת הציוד הנדרש, והאפיקציה תציג לכם בצורה ברורה ונוחה את הפריטים אותם יש להכניס לתיק.
- מערכת שעות ברורה וניתנת להתאמה אישית
- רשימת פריטים יומית – לסידור תיק מהיר ומדויק
- ניתן להתאים את שעות המערכת כרצונכם
- ניתן להתאים את שמות השעות במערכת כרצונכם
- ניתן להוסיף ולהסיר מקצועות ללא הגבלה
- תמיכה בריבוי משתמשים (מצויין להורים עם מספר ילדים).
- לוח מבחנים

מתאימה גם לאיפון/איפוד וגם לאיפד.
אפשרויות נוספות בקרוב.

*** אין צורך לרכוש שוב MySchoolbag אפליקציה זו היא הגרסה העברית (המותאמת לישראל) של האפליקציה ***

Show More...

What's New

Bug fixes

תיקוני באגים

My Rating

App Store Rating