This app was removed from the App Store.

vNews - Tất cả các báo Việt Nam

vNews - Tất cả các báo Việt Nam

iOS Universal News

$2.99
Own Wish Buy Buy

Tất cả các báo Việt Nam trong một ứng dụng duy nhất. Xin đọc kỹ những dòng giới thiệu vắn tắt sau đây, trước khi quyết định giới thiệu người khác sử dụng.

Các ưu điểm chính:

- Có thể tăng giảm kích thước chữ hiển thị toàn diện - nghĩa là ở cả danh sách bản tin & ở phần bản tin. Chức năng này rất phù hợp cho những người trung niên - không cần đeo kính.

- Lắc để khóa xoay hoặc cho phép xoay ngang dọc. Chức năng này rất thuận tiện khi nằm đọc, chỉ cần lắc để chọn xoay / khóa xoay.

- Chức năng xóa tự động. Bạn không phải lo lắng nó tốn quá nhiều tài nguyên của bạn. Chương trình sẽ tự động xóa tin cũ hơn 7 ngày khi bạn cập nhật mới.

- Ưu điểm lớn nhất là tốc độ cập nhật tin tức. Trong khoảng thời gian 12 giờ cao điểm (từ 8h sáng đến 8h tối), tốc độ cập nhận tin tức có cả nội dung chỉ vài phút cho một chuyên mục (sử dụng VNN/FPT). Chuyên mục Văn hóa là chuyên mục có nhiều hình ảnh nhất cũng vậy.

Lần đầu tiên sử dụng, xin vào phần chuyên mục để cài đặt chức năng cập nhật nội dung cho từng chuyên mục cụ thể, nếu không thì bạn đã bỏ qua tính năng chính của chương trình này: đọc tin tức OFFLINE - nghĩa là "chỉ cập nhật vài phút là đọc suốt nhiều ngày..."

Show More...

What's New

- Fixed bugs in updating news.

My Rating

App Store Rating