This app was removed from the App Store.

RT90-WGS84

RT90-WGS84

iOS iPhone Navigation

$2.99 was 3.99
Own Wish Buy Buy

Konvertera mellan RT90 (Rikets nät) och WGS-84.

Med RT90-WGS84 kan du konvertera fram och tillbaka mellan de olika koordinatsystemen RT90 och WGS-84.

Klicka på Följ för att se aktuell position i de båda olika koordinatsystemen.

Kopiera koordinaterna om du vill använda dem i någon annan applikation.

Intelligent klistra-in-funktion som räknar ut vad det är du vill klistra in.

Rikets koordinatsystem 1990 (RT 90) är ett tvådimensionellt referenssystem som utgjort grunden för framställningen av de allmänna svenska kartorna.

Detta program använder RT 90 2.5 gon V 0:-15.

Show More...

What's New

* Fix for round-off errors
* Added label for horizontal accuracy

My Rating

App Store Rating