Pošta Slovenije

Pošta Slovenije

iOS Universal Navigation

Free
Own Wish Buy Buy

Mobilna aplikacija Pošta Slovenije uporabniku omogoča iskanje lokacij poslovalnic Pošte Slovenije ter informacij o delovnih časih in kontaktnih podatkih (telefonskih številkah) poslovalnic ter informacije o storitvah, ki jih uporabniki lahko opravijo v poslovalnicah. Aplikacija prav tako omogoča prikaz trenutne lokacije uporabnika in prikaz najbližje poslovalnice. Omogoča tudi povezavo do spletnih vsebin Pošte Slovenije ter je za uporabnika brezplačna.

The Pošta Slovenije mobile app allows users to search for Pošta Slovenije branches and provides them with details of branch business hours, contact information (phone numbers) and information about the services that they provide. The app also shows the user’s current location and the nearest branch. It allows the user to connect to Pošta Slovenije online content, and is free to use.

Show More...

What's New

- Sledenje pošiljk
- Posodobljeni podatki o poštnih poslovalnicah
- Razno

My Rating

App Store Rating