Metro China Subway

Metro China Subway

iOS Universal Navigation

Free
Own Want Buy Buy

This is China's best metro app.

1. Fully up-to-date for 2016
Accurate metro map and metro information.

2. Route-planner
A really easy route-planner. Get route, time and fare information.

3. Work offline
Internet connection is not required.

4. 11 Language
English, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어, Русский, Français, Español, Deutsch, Português, Italiano

5. 36 City
China : Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, Taipei, Kaohsiung, Nanjing, Tianjin, Chongqing, Chengdu, Wuhan, Hangzhou, Xi'an, Suzhou, Shenyang, Changchun, Harbin, Dalian, Kunming, Changsha, Ningbo, Wuxi, Zhengzhou, Nanchang, Qingdao
Japan : Tokyo, Osaka, Nagoya
Korea : Seoul, Busan
Europe : London, Madrid
Other : Singapore, Moscow, Delhi, Mexico City

Show More...

What's New

Fully up-to-date for Shanghai Disney Resort

My Rating

App Store Rating