This app was removed from the App Store.

Romania Radios

Romania Radios

iOS Universal Lifestyle

Free
Own Wish Buy Buy

Romania Radios

[English]

Romania Radios is your portable digital radio on your iPhone/iPod. It is an application that brings you several Romania radios. You can stream your favorite Romania radio stations whenever you want.

This application has several nice features:

- Runs in the background (so you can navigate the web, do your job while you listen to beautiful songs).
- Spectrum analyzer. Monitors the volume peak.
- Artist name and song title (ps: not all radios provide this information).
- Link to Facebook and Twitter pages so you can suggest new radios or features. Share with your friends your favorite Italian Radios.
- Interactive Menu, scroll down and scroll up with the possibility of selecting multiple radio stations.

PS: Requires iOS 7.1+.Compatible with iPod,iPad and iPhones. Requires Internet connection for streaming.


[Romania]

Radio Romania este de radio portabil digital pe iPhone / iPod. Este o aplicaţie care vă aduce mai multe radiouri din Romania. Puteţi stream-ul dvs. preferate din Romania posturile de radio ori de câte ori doriţi.

Această aplicaţie are mai multe caracteristici interesante:

- Rulează în fundal (astfel încât să puteţi naviga pe web, faci treaba in timp ce asculta melodii frumoase).
- Analizor de spectru. Monitorizează volumul de vârf.
- Numele artistului şi titlul melodiei (PS: nu toate radiourile furniza aceste informaţii).
- Link la Facebook şi Twitter paginile astfel încât să puteţi sugera radio sau de caracteristici noi. Împărtăşiţi cu prietenii tăi Radio preferate italiene.
- Meniul interactiv, defilaţi în jos şi derulaţi în sus, cu posibilitatea de a selecta mai multe posturi de radio.

PS: Necesită iOS 3.2 + Compatibil cu iPod, iPad şi iPhone.. Necesită conexiune la Internet pentru streaming.

Show More...

What's New

IOS 9.3 Bug fix.

My Rating

App Store Rating