This app was removed from the App Store.

Karaoke ME - Arirang - California - Musiccore - VietKTV - Son Ca - Nosta

Karaoke ME - Arirang - California - Musiccore - VietKTV - Son Ca - Nosta

iOS Universal Music

Free
Own Wish Buy Buy

- Karaoke ME chua tren 20.000 bai hat, gom 6 dau so Arirang - 5 so, California - 6 so, Music Core, VietKTV, SonCa, Nosta.
- Chuc nang tim kiem cho ban tim bai hat nhanh nhat & chinh xac nhat.
- Luon luon cap nhat nhung Vol moi nhat cho ban.
-Tat ca hoan toan mien phi.

Show More...

What's New

- Mất Vol ở v1.2.0.
- Giao diện mừng xuân 2014.
- Chạy ổn định hơn.
- Mở lại chức năng nghe mp3.

My Rating

App Store Rating