Palliativ 2016

Palliativ 2016

iOS Universal Medical

Free
Own Wish Buy Buy

Välkommen till den 4:e nationella konferensen i palliativ vård – Malmö 15-16 mars 2016 med temat Palliativ vård i brytningstid

Inriktningen på den 4:e Nationella konferensen är Palliativ vård i brytningstid. Vi hoppas att du på konferensen ska känna att du både får lära dig något nytt och får möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter. Programmet är riktat till alla som arbetar i den palliativa vården oavsett vårdform, vårdnivå eller diagnoser. Vi ser fram emot aktiv kommunikation mellan sessionsledare och deltagare och hoppas på en interaktiv konferens.

Show More...

What's New

Den här uppdateringen är signerad med Apples senaste signeringscertifikat. Inga nya funktioner ingår.

My Rating

App Store Rating