NGF Veileder i fødselshjelp

NGF Veileder i fødselshjelp

iOS Universal Medical

Free
Own Wish Buy Buy

Denne app inneholder den offisielle Veileder i fødselshjelp utgitt av Norsk Gynekologisk Forening. Veilederen ble første gang utgitt 1995, denne versjonen er oppdatert i 2014. Foreningens Kvalitetssikringsutvalg har sammen med alle kapittelforfattere sikret en revisjon i tråd med evidensbasert medisin. Den Norske Legeforening har bidratt med kvalitetsmidler.

Veilederne er utarbeidet av og for gynekologer/leger som arbeider med fødselshjelp men vil være relevante også for jordmødre og allmenleger og kan benyttes både som oppslag når man har en konkret pasientnær problemstilling men også som utgangspunkt for intern opplæring og ved utarbeidelse av lokalt tilpassede rutiner.

Veilederne er veiledende dvs det kan være forhold ved pasienten eller lokalt i avdeling som tilsier at man ikke følger disse retningslinjene. Hvis så er det en god regel å dokumentere i avdelingens egne rutiner hvorfor disse evt. er annerledes og begrunne i pasientjournal at man velger annen behandling.

Show More...

My Rating

App Store Rating