Bezpečné Rio

Bezpečné Rio

iOS iPhone Medical

Free
Own Wish Buy Buy

Mobilní aplikaci Bezpečné Rio připravila Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce jako rychlého a stručného pomocníka pro každého, kdo chce při své návštěvě XXXI. Letních olympijských her 2016 v Brazílii co nejvíce eliminovat zdravotní rizika spojená s pobytem. Aplikace nabízí užitečná doporučení před cestou, popis a prevenci před riziky během pobytu a doporučení v případě zdravotních obtíží po návratu.

Aplikace je vytvořená pomocí služby ADAM - www.ADAMAPP.cz

Show More...

What's New

This update is signed with Apple’s latest signing certificate. No new features are included.

My Rating

App Store Rating