This app was removed from the App Store.

Bách Khoa Y Tế

Bách Khoa Y Tế

iOS Universal Medical

$4.99
Own Wish Buy Buy

Có thể coi là một cuốn cẩm nang về Y TẾ, nhằm phục vụ cuộc sống sức khỏe.
Cuốn cẩm nang bao gồm các chức năng:
- Thông tin Thuốc
- Thông tin Bệnh
- Thông tin Bệnh Viện
- Thông tin Nhà thuốc gần nhà
- Tin tức sức khỏe cập nhật hàng ngày
- Công cụ tìm kiếm
- Công cụ nhắc nhở giờ uống thuốc

Những thông tin chi tiết về sức khỏe, thuốc, bệnh.. hy vọng sẽ đáp ứng nhu cầu sức khỏe.

Show More...

What's New

- Support IPAD

My Rating

App Store Rating