Back
Category: Medical

App removed from site

We're sorry, "Bách Khoa Y Tế" has been removed from the App Store.

Please return to the front page and use the search box above to find another app.

Bách Khoa Y Tế

Bách Khoa Y Tế

       iOS Universal

Có thể coi là một cuốn cẩm nang về Y TẾ, nhằm phục vụ cuộc sống sức khỏe.
Cuốn cẩm nang bao gồm các chức năng:
- Thông tin Thuốc
- Thông tin Bệnh
- Thông tin Bệnh Viện
- Thông tin Nhà thuốc gần nhà
- Tin tức sức khỏe cập nhật hàng ngày
- Công cụ tìm kiếm
- Công cụ nhắc nhở giờ uống thuốc

Những thông tin chi tiết về sức khỏe, thuốc, bệnh.. hy vọng sẽ đáp ứng nhu cầu sức khỏe.

What's new

- Support IPAD


Screenshots

Screenshot 1 of 10

Share with Others

Last changed:
Feb 14, 2012
Category:
Medical
Developer:
Mobile+ Solution Co.Ltd
Version:
1.0.1
Size:
7.4 MB

Current Version Average Rating:
2.00 (1)

All Versions Average Rating:
No data
Other Apps By This Developer