This app was removed from the App Store.

Vietnamese French Dictionary

Vietnamese French Dictionary

Mac OS Reference

$5.99 was 9.99
Own Wish Buy Buy

HOT: Từ điển Pháp-Việt duy nhất trên App store có chức năng chia động từ và phát âm
---------------------------------------
Tính năng nổi bật:
+Đầy đủ phát âm chất lượng cao
+Hỗ trợ trên 100.000 mục từ và giải nghĩa
+Chia động từ tiếng Pháp
+Hiển thị từ đồng nghĩa, trái nghĩa
+Xem lịch sử các từ đã tra
+Tra chéo chỉ 1 click
+Quản lý từ mới, ghi nhớ từ yêu thích
+Tra nhiều từ điển cùng lúc

Show More...

My Rating

App Store Rating