This app was removed from the App Store.

Vietnamese English Dictionary

Vietnamese English Dictionary

Mac OS Reference

$2.99 was Free
Own Wish Buy Buy

★10 offline dictionaries with million entries:
+Wiki Vietnamese: About 25.000 entries
+Wiki English: About 70.000 entries
+Picture dictionary: About 3000 entries
+English-Vietnamese: About 450.000 entries including pronunciation
+Vietnamese-English : About 390.000 entries
+English-English: About 150.000 entries
+Gmat dictionary: About 1600 entries
+Toefl dictionary: About 500 entries
+Sat dictionary: About 5000 entries
+Gre dictionary: About 1250 entries
★Customize skin and color
★High speed look-up
★Word link with just one tap to cross reference
★History of recent words
★Bookmark favorite words
-------------------------------------------
★10 bộ từ điển offline với gần 1 triệu từ:
-Wiki Anh-Việt 25.000 từ
-Wiki Anh-Anh 70.000 từ
-Từ điển hình ảnh 3000 từ
-Anh-Việt 450.000 từ
-Anh-Anh 150.000 từ
-Việt-Anh 390.000 từ
-Gmat 1600 từ
-Toefl 500 từ
-Sat 5000 từ
-Gre 1250 từ
★Từ điển chuyên ngành phong phú, đa dạng:
-Từ điển Kỹ thuật
-Từ điển Y Sinh
-Từ điển Kinh tế
-Từ điển Cơ khí
-Từ điển Y học
-Từ điển Chứng khoán
-Từ điển Giao thông
-Từ điển Hóa học
-Từ điển Thành ngữ
-Từ điển Vật lý
-Từ điển Toán & tin
-Từ điển Xây dựng
-Từ điển Điện lạnh
-Từ điển Điện tử
★Tùy chỉnh giao diện phông chữ màu nền theo ý thích
★Có đầy đủ phát âm chất lượng cao giọng người thật với 200.000 file âm thanh chất lượng MP3.

Show More...

My Rating

App Store Rating