This app was removed from the App Store.

Bydgoszcz - Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy

Bydgoszcz - Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy

iOS iPhone Lifestyle

Free
Own Wish Buy Buy

"Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy" - przewodnik po wystawie historycznej w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Celem wystawy pt. "Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy" jest zaprezentowanie w sposób interaktywny międzywojennej, wielokulturowej Bydgoszczy oraz rodowodu historycznego miasta. Poruszane tu kwestie dotyczą dziedzictwa kulturowego, podstawy ekonomicznej, a także złożoności i różnorodności procesów oraz zjawisk, które wspierały tworzenie się miasta nad Brdą wraz z dynamiką zachodzących w nim przemian. Miasto przedstawione zostało jako organizm przestrzenny i społeczny, funkcjonujący w konkretnym przedziale czasowym.

Narracja wystawy koncentruje się wokół spaceru po rejonie śródmiejskim – od Starego Rynku, poprzez ulicę Mostową, plac Teatralny, ulicę Gdańską, aż do placu Wolności. Wędrówka ta, w wymiarze czasowym, prowadzi od miasta lokacyjnego do ośrodka nowoczesnego, o ważnym statusie dla pogranicza Pomorza, Wielkopolski i Kujaw. Ponadto, ekspozycja stanowi rodzaj przewodnika po Bydgoszczy, w którym zaprezentowane są najważniejsze symbole miasta, elementy miejskiej architektury, ciekawe miejsca, a także ludzie i ich życie codzienne oraz pozostałe po nich pamiątki.

Show More...

My Rating

App Store Rating