timmach

timmach

iOS Universal Healthcare & Fitness

Free

Own Want Buy Buy

Phần mềm tra cứu chương trình và tài liệu của Đại hội tim mạch toàn quốc lần thứ 13.

Chức năng chính:
- Cho phép tìm kiếm tài liệu theo ngày, tác giả...
- Cho phép đọc tài liệu trên iphone/ipad hoặc email tài liệu
- Lưu lại tài liệu đã xem trên iphone/ipad

----------------------------------

This software used to lookup the conference program and the documentation of the 13th Vietnam National Cardiovascular

Show More...

My Rating

App Store Rating

Top 200 Recent Activity

All Time Peak