This app was removed from the App Store.

timmach

timmach

iOS Universal Healthcare & Fitness

Free
Own Wish Buy Buy

Phần mềm tra cứu chương trình và tài liệu của Đại hội tim mạch toàn quốc lần thứ 13.

Chức năng chính:
- Cho phép tìm kiếm tài liệu theo ngày, tác giả...
- Cho phép đọc tài liệu trên iphone/ipad hoặc email tài liệu
- Lưu lại tài liệu đã xem trên iphone/ipad

----------------------------------

This software used to lookup the conference program and the documentation of the 13th Vietnam National Cardiovascular

Show More...

My Rating

App Store Rating