МојВоздух (MojVozduh)

МојВоздух (MojVozduh)

iOS Universal Healthcare & Fitness

Free
Own Wish Buy Buy

(English below)

Дознај што дишеш! Лесно и прегледно види ги информациите за квалитетот на воздухот од сите 17 мерни станици поставени низ цела Македонија. Информирај сè од кој тип е секое мерење, кои се горните граници, кои се загадувачите и што се препорачува во случај на екстремни загадувања.

Достапна на Македонски, Англиски и Албански.

Можности:
- Податоци во живо од 17 мерни станици и 7 типа на загадување
- Совети за намалување на загадувањето и за тоа кој го предизвикува
- Споделување на загадувањето во одбраниот регион

Освои го Краството на Воздухот и дознај колкав е твојот удел во зашита на воздухот и животната средина!
Следи колку заштедуваш CO2 со тоа што пешачиш и возиш велосипед!
Натпреватувај се со пријателите на Facebook!
Освојувај вистински награди за твојот придонес кон животната средина!

Сите податоци за Кралство на Воздухот се преземаат од Apple Health, со ваша дозвола.

———

Find out what you are breathing! Easy and simple overview of air quality information from 17 different measuring stations all around Macedonia. Find out the current pollution levels, what each pollutant is, what the upper limits are, what causes pollution and what you can do to help!

Available in Macedonian, English and Albanian.

Features:
- View live data from 17 measuring stations and up to 7 pollutants per station
- Advice on how to help tackle pollution
- Sharing capabilities to social media

Kingdom of Air is using Apple Health for getting data with your permission

Show More...

What's New

- Оптимизација

My Rating

App Store Rating