This app was removed from the App Store.

IBSfri

IBSfri

iOS iPhone Healthcare & Fitness

$2.99
Own Wish Buy Buy

IBSfri – FÖRSTA HJÄLPEN FÖR DIG MED IBS! DEN ENDA APPEN MED GARANTERAT KORREKT INFORMATION GJORD AV LEG. DIETIST.

Ta del av den revolutionerande metoden för att bli fri från IBS – utan mediciner. Minska dina symtom och få en lättare vardag. Appen IBSfri är framtagen av Leg. Dietist Sofia Antonsson, grundare av www.ibsfri.com, och den enda dietisten i Sverige som är specialiserad på behandling av IBS med hjälp av FODMAP.

Perfekt att använda i matbutiken! IBSfri ger dig färdiga listor med produkter och ingredienser för att snabbt identifiera FODMAPs i livsmedel.

KORTFATTAT OM APPEN

Innehåll i appen:

•Information om IBS – diagnos, symtom.
•Information om FODMAP – Elimineringsfas och återinförande.
•Sökfunktion med hundratals ingredienser markerade med rött eller grönt beroende på deras innehåll av FODMAPs.
•Register med FODMAP-vänliga ersättningsprodukter inom flera olika livsmedelskategorier.
•Shoppinglista med tillverkare och leverantörer av produkter som är FODMAP-vänliga.

VARFÖR SKA DU VÄLJA IBSfri?

Det finns mycket information på nätet om IBS och FODMAPs. Källorna är oftast svåra att hitta varför tillförlitligheten blir låg. IBSfri drivs av Leg. Dietist Sofia Antonsson med stor kunskap inom området. All fakta bygger på de senaste analyserna av livsmedel avseende innehållet av FODMAPs. Listor och produkter uppdateras kontinuerligt. OBS! Andra appar som inte är gjorda av leg. dietist kan innehålla felaktiga uppgifter vilket kan leda till att behandlingen inte ger korrekt resultat!

Show More...

What's New

Uppdaterad information

My Rating

App Store Rating