This app was removed from the App Store.

Ba Bau

Ba Bau

iOS Universal Healthcare & Fitness

$1.99
Own Wish Buy Buy

Ứng dụng "Bà Bầu" là một người bạn đồng hành không thể thiếu cho các bà mẹ đang mang thai cũng như các đức lang quân có vợ đang mang thai.

Ứng dụng được thiết kế với một giao điện khoa học, thân thiện và dễ sử dụng.

Các nội dung chính của "Bà Bầu":

• Tính toán số ngày mang thai, quá trình mang thai, dự kiến ngày sinh

• Sự phát triển của thai nhi qua 40 tuần tuổi, với hình ảnh thai nhi và các thông tin được cung cấp chi tiết nhất

• Sự thay đổi cơ thể và các vấn đề gặp phải của Bà Bầu qua 40 tuần mang thai

Show More...

My Rating

App Store Rating