AppSports

AppSports

iOS iPhone Healthcare & Fitness

Free
Own Wish Buy Buy

Detta är en app som används i en forskningsstudie med syfte att undersöka relationen mellan psykologiska faktorer och idrottsskador. Inne i appen kan du: a) registrera din träningsaktivitet samt skadefrånvaro. Denna data kan du sedan gå tillbaka till för att se hur din träningsaktivitet har sett ut under året, b) besvara frågor kring psykologiska faktorer.

Show More...

What's New

Två frågor till vid skapande av aktivitet

My Rating

App Store Rating