This app was removed from the App Store.

SnakeFreedom

SnakeFreedom

iOS iPhone Games

Free was 1.99
Own Wish Buy Buy

This is Funny Games!
Let the snake eat food! Each collected food let the snake longer! Avoid collision with eagle!
I hope you have best scores!
================
Game này rất vui!
Các Bạn cố gắng di chuyển rắn với cảm biến bằng tay sau đó thì ăn các thức ăn và trừ con đại bàng chuyên ăn rắn ra nhé!
Tôi hy vọng Bạn sẽ có được điểm cao!

Show More...

My Rating

App Store Rating