This app was removed from the App Store.

Put Fast

Put Fast

iOS iPhone Games

$1.99 was 0.99
Own Wish Buy Buy

Simple game. You just select the same with the lack of the wood. You choose the time will quickly increase. You lose all the time. Hope you get high scores!
=================

Trò chơi đơn giản. Bạn chỉ cần chọn hình tương tự với hình thiếu trên các thanh gỗ. Bạn chọn nhanh tay thì thời gian sẽ tăng. Hết thời gian là bạn thua. Hy vọng bạn đạt điểm cao!

Show More...

My Rating

App Store Rating