This app was removed from the App Store.

Chắn Pro

Chắn Pro

iOS Universal Games

$0.99
Own Wish Buy Buy

Chan is a card game that is simplify improvement from To tom and is one of most polular of traditional game cards in Viet nam. Not sure where To tom comes from: Japan or China but Chan is original played in Viet nam, especially in royal community. Even it exists from long time ago, not only to not be expired but it still be on the top game because of its very exciting.
--------------------------------------------
Trong các trò giải trí hiện nay thì chơi Phỏm đang thịnh hành nhất,chắc bạn đã có những cảm giác rất hồi hộp khi được chờ ù và vui sướng như thế nào khi ù được . Đánh Chắn sướng hơn đánh phỏm nhiều vì hầu hết các ván, bạn đều có cảm giác chờ ù và khi xướng :”tám đỏ -lèo”….rõ ràng là sướng hơn nhiều so với ù trong đánh phỏm chỉ hô được mỗi tiếng ù. Một môn "thể thao" mà giới quý tộc từ xưa đã chơi và đến nay cũng không hề mai một bởi sự rất chi là thú vị của nó.

Show More...

What's New

Upgrade to run on iOS8.3

My Rating

App Store Rating