Back
Category: Finance
vnChart for iPhone

vnChart for iPhone

       iOS iPhone

vnChart là ứng dụng cho phép quan sát bảng giá và phân tích kỹ thuật các mã chứng khoán trên hai sàn HOSE và HASTC.

Tính năng
A. Trực tuyến
- Quan sát bảng giá online trên hai sàn HOSE và HASTC.
- Cung cấp đồ thị realtime, đồ thị luồng tiền, trọng số...
- Cho phép lập nhiều nhóm cổ phiếu để tiện quan sát.

B. Lọc cổ phiếu
- Tính năng lọc cổ phiếu với nhiều tiêu chí để lọc, giúp NĐT nhanh chóng chọn được cổ phiếu mong muốn.

C. Phân tích kỹ thuật
vnChart cung cấp hầu hết các loại đồ thị/chỉ báo phổ biến:
- Chart line
- Đồ thị nến
- Bollinger
- Parabollic SAR
- RSI
- MFI
- Fast/Slow Stochastic
- MACD
- ADX

- Vẽ đường trung bình

========================
vnChart is an application for viewing Vietnam's stock markets including VNIndex and HASTC.
The app also allows trader easily search for desired quotes, view technical charts.

What's new

- fix bug: data corruption
- fix bug: reload-data sometimes does not work


Screenshots

Screenshot 1 of 2

Share with Others

Last changed:
Feb 04, 2015
Category:
Finance
Developer:
Son Thuy Pham
Version:
3.5
Size:
1.5 MB

Current Version Average Rating:
No data

All Versions Average Rating:
No data
Other Apps By This Developer
Brick123 lite
Bóc Hình Lột Chữ
Bắt Chữ
Bắt Chữ 2
Bắt Chữ Online
Lich Van Nien - Lịch VN 2014
Rush Running
Sim Trade
Stock Chart for iPad
Stock Chart lite
StockChart lite (indicators & watch list)
Stockchart++ (for iphone6 & 6plus)
StockCharts pro (indicators & watch list)
timmach
vnChart
Đố Vui Bắt Chữ