This app was removed from the App Store.

Tatra banka pre mobilné platby

Tatra banka pre mobilné platby

iOS iPhone Finance

Free
Own Wish Buy Buy

Aplikácia je určená pre klientov Tatra banky, ktorí využívaju iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS s verziou iOS5.0 a vyššou. Pre jej používanie je potrebné požiadať o vydanie debetnej platobnej karty iCarte v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky.

********************
Na inicializáciu aplikácie je nutné pripojiť k iPhone debetnú platobnú kartu iCarte, o ktorú môžete požiadať v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky. Po pripojení iCarte ku iPhone vás aplikácia automaticky vyzve na zadanie vášho PIN kódu a voľbu nastavenia spôsobu platby.

Viac informácií nájdete na www.tatrabanka.sk.

********************

Aplikácia Vám umožní realizovať bezkontaktné platby prostredníctvom vášho iPhone. Na základe nastavenia spôsobu platby môžete uskutočniť platby s použitím PIN alebo bez neho. Platby bez PIN je možné realizovať len do výšky 20 eur. S použitím údajov o karte je možné realizovať aj nákup cez internet.

Aplikácia tiež poskytuje prístup k mape bezkontaktných prevádzok.

********************

Zoznam dostupnej funkcionality:

1. Rýchla platba (bez zadania PIN)
2. Platba s PIN
3. Detaily o karte (potrebné pre platbu cez internet)
4. Zmena PIN
5. Nastavenie platby (automatická alebo manuálna)
6. Reset limitu pre rýchle platby
7. Zoznam transakcií realizovaných iCarte
8. Analýza výdavkov
9. Zoznam bezkontaktných prevádzok

Pre použitie niektorých funkcionalít je potrebné zadať PIN k tomuto platobnému nástroju. PIN si volíte pri prvom spustení aplikácie a môžete si ho kedykoľvek zmeniť. Bezpečnosť platobnej aplikácie MobilePay je na rovnakej úrovni ako bezpečnosť platobných kariet.

********************

This application is intended for Tatra banka clients using iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS with iOS5.0 and higher. The application requires the activated debit card iCarte from Tatra banka.

********************

For the initialization of the application you need to attach the debit card iCarte to your iPhone. You can apply for it at any branch of Tatra banka. After attaching the iCarte to the iPhone the application requires you to enter your PIN and to set preferences.

More information is available on the Tatra banka web page.

********************

This application enables you to make contactless payments with your iPhone. Based on your payment preferences you can make the payments with or without a PIN. Payments without PIN are allowed up to 20 Eur. You can also do internet purchase using the information provided in the Card Details section of the application.

This application also provides access to a map and list of contactless places.

********************

List of available functionality:

1. Contactless payment without PIN
2. Contactless payment with PIN
3. Card details
4. PIN change
5. Set payments preferencies (automatic or manual)
6. Reset of limit for payments without PIN
7. List of transactions
8. Spending report
9. Map and list of contactless places

This application requires the use of a PIN for some functionalities. You will be prompted to set your PIN for this payment instrument after the first start of the application and you can change it whenever you want. The security of the payment application MobilePay is at the same level as the security of payment cards.

Show More...

What's New

bug fixes

My Rating

App Store Rating