MTV Hesaplama Pro

MTV Hesaplama Pro

iOS Universal Finance

Free
Own Wish Buy Buy

•MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) nedir?
Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

•MTV ödemeleri ne zaman yapılır?
MTV ödemeleri Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksitle yapılır.

•MTV son Ödeme tarihi ne zaman?
MTV’nin ilk taksit ödemesi 1-31 Ocak tarihleri arasında, ikinci taksit ödemesi 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılmalıdır.

•Ocak ve Temmuz aylarında, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ödenmeden muayene yaptırılabilir mi?
Motorlu Taşıtlar Vergisi her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, ayın son gününe kadar ödenebilmektedir. Bahsi geçen aylarda, ayın son gününden önce yapılan araç muayene işlemlerinde Motorlu Taşıtlar Vergisi borç olarak görünmez ve araç muayenesi için engel teşkil etmez. Bu durum sadece Ocak ve Temmuz aylarında yapılan muayeneler için geçerlidir.

•MTV hangi araçlar için ödenmez?
-Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar
-Karşılıklı olmak şartı ile, yabancı devletlerin Türkiye’de bulunan elçilik ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına, elçilik ve konsolosluk memurlarına ve ait taşıtlar,
-Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar.
-Aracın geçmiş dönemlere ait borcu olmamak şartıyla hurdaya çıkmış araçlar.
-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflas idarelerine ait taşıtlar.
•MTV ödemesini nasıl yapabilirim?
-Tüm Vergi Dairelerinin veznelerine,
-Aşağıda listesi bulunan Bankaların veznelerine,
oT.C. ZİRAAT BANKASI
oTÜRKİYE İŞ BANKASI
oTÜRKİYE GARANTİ BANKASI
oAKBANK
oYAPI KREDİ BANKASI
oTÜRKİYE HALK BANKASI
oTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI
oFİNANSBANK
oFORTİSBANK
oDENİZBANK
oTÜRK EKONOMİ BANKASI
oING BANK A.Ş.
oHSBC BANK
oŞEKERBANK
oANADOLUBANK
oTEKFENBANK
oTEKSTİLBANK
oTÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI
oKUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI
-İnternet Bankacılığı hizmetinden faydalanarak internet hesabınızdan,
-Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden, aşağıda listesi bulunan bankaların kredi kartından,
oAKBANK
oGARATİ BANKASI
oHALKBANK
oİŞ BANKASI
oYAPI KREDİ
oHSBC
oFİNANSBANK
oTEB
oVAKIFBANK
oZİRAAT BANKASI

Show More...

What's New

-Eksikler giderilmiştir

My Rating

App Store Rating