İzmir İktisat Kongresi

İzmir İktisat Kongresi

iOS Universal Finance

Free
Own Wish Buy Buy

5. İzmir İktisat Kongresi 30 Ekim-1 Kasım 2013 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı’nın organizasyonunda düzenlenecektir.

Kongrenin ana teması “Küresel Yeniden Yapılanma Sürecinde Türkiye Ekonomisi” olarak belirlenmiştir.

Kongrede, küresel ekonomik gelişmeler ışığında Türkiye ekonomisi, yüksek ve istikrarlı büyüme, finans, sanayileşme, girişimcilik, Ar-Ge ve yenilik, nitelikli insan kaynağı, bölgesel gelişme, rekabetçi ve yaşanabilir kentler, kapsayıcı kalkınma politikaları, işgücü piyasası ve istihdam, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme, tarım ve gıda, hizmetler sektörü, kamu ekonomisi, kamu yönetimi reformları, bilişim politikaları, uluslararası rekabet gücü, uluslararası ticaret ve benzeri konu başlıkları kapsamında ülkemizin önümüzdeki dönem politikalarına ışık tutacak tartışmaların yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, Kongrede İzmir ve Ege Bölgesine odaklanan çeşitli oturumlar da gerçekleştirilecektir.

---

The 5th Izmir Economic Congress will be organized between 30 October and 1 November 2013. The main theme of the Congress is “Turkish Economy in the light of the Global Economic Restructuring”.

During the Congress, it is aimed to carry out discussions in a way to shed light to upcoming national policies on the following topics: Turkish economy in the light of the global economic developments, rapid and stable economic growth, industrialization, entrepreneurship, R&D, innovation, qualified human resources, regional development, competitive and livable cities, inclusive development policies, labor market and employment, sustainable development and green growth, public economics, public administration reforms, ICT policies, international competitiveness, international trade and so forth. In addition, the Congress will feature some special sessions on Izmir and the Aegean Region.

Show More...

What's New

performans iyileştirmeleri

My Rating

App Store Rating