Xtreamer

Xtreamer

iOS Universal Entertainment

$1.99
Own Wish Buy Buy

Dálkové ovládání Xtreameru pomocí iPadu (iPhonu) / Xtreamer remote control via iPad (iPhone)
----------------------------------------------------------
Xtreamer Today Widget - snadnější ovládání Xtreamera přes Today obrazovku / Xtreamer Today Widget - easier control XTREAMER over Today screen

----------------------------------------------------------

Ovládání:
• v nastavení aplikace nastavte název a IP adresu Vašeho Xtreameru na lokální síti.
• možnost uložení až 8 (verze pro iphone - 3) zařízení a přepínaní mezi nimi.
• okamžitý přístup k funkci Spusť/Pozastav nebo Stop v Today Widgetu.

Požadavky:
• vyžaduje zařízení iPad nebo iPhone s iOS 10 nebo novějším.
• pro správnou funkci je potřeba zapnout webserver v nastavení Xtreameru.

Testovaný a plně podporovaný na Xtreamer SideWinder 1,2,3/Prodigy se všemi dostupnými firmwary (včetně posledního v4.2.7).
----------------------------------------------------------

Control your Xtreamer:
• Set in settings name and IP address of your Xtreamer device in the local network
• Possibility to save 8 (iPhone version - 3) devices and switch between them easily.
• immediate access to the Start/Pause or Stop function in Today Widget.

Requirements:
• Requires an iPad or iPhone device with iOS 10 or later.
• it's necessary switch the Webserver services in settings of Xtreamer device on.

Tested and fully supported on Xtreamer SideWinder 1,2,3/Prodigy with all available firmwares (including the latest v4.2.7).

(verze 4.0.4 build 20180201)

Show More...

What's New

drobné opravy iPhone verze / fix some bugs on iPhone version

My Rating

App Store Rating