Back
Category: Entertainment

App removed from site

We're sorry, "TimHD: Tìm và xem phim HD" has been removed from the App Store.

Please return to the front page and use the search box above to find another app.

TimHD: Tìm và xem phim HD

TimHD: Tìm và xem phim HD

       iOS Universal

Xem phim HD miễn phí chất lượng cao, nhanh.
Hệ thống tự động tìm trên các nguồn phổ biến như Youtube, Vimeo, Dailymotion, Hulu...theo yêu cầu của người dùng, sau đó chọn lọc ra các phim chất lượng cao (HD) và sắp xếp theo một trật tự thông minh phù hợp nhu cầu người xem phim.
Các chức năng chính:
1. Tìm phim theo từ khóa từ search engine.
2. Browse phim theo category
3. Xem thông tin phim
4. Xem phim từ các máy chủ khác nhau.
5. Phim được cập nhật thường xuyên từ hệ thống search thông minh

----------

Search free HD movies high-quality, fast.
System automatically finds on the popular sources like YouTube, Vimeo, DailyMotion, Hulu, etc. as required by the user, then the selection of high quality (HD) and arranged in a smart ordermatch the needs of the movie.
The main functions:
1. Search movies by keyword from the search engine.
2. Browse movies by category
3. View movie details
4. Watch movies from different servers.
5. Movies are updated regularly from smart search system.
Product support:

FB: http://www.facebook.com/timhdapp

What's new

Support IOS 7
Bugs fixing


Screenshots

Screenshot 1 of 10

Share with Others

Last changed:
Nov 19, 2013
Category:
Entertainment
Developer:
Truong Anh Tuan
Version:
2.0.2
Size:
4.4 MB

Current Version Average Rating:
4.00 (53)

All Versions Average Rating:
4.00 (149)
Other Apps By This Developer
Ai Là Triệu Phú 2015 - ALTP Mobile
Ai Nhanh Tay Hơn 2015 - ANTH
Máy Bay Đại Chiến - MBDC
Nhanh Tay Lẹ Mắt 2015 - NTLM
Đuổi Hình Bắt Chữ 2015 - DHBC
TimHD: Tìm và xem phim HD 4.00 out of 5 based on 53 ratings.