This app was removed from the App Store.

Swap Boom Pro

Swap Boom Pro

iOS iPhone Entertainment

$4.99
Own Wish Buy Buy

Invite you to enjoy a great success in combining HTML5 and JavaScript holding. The game offers dynamic. You just have to break a lot of Boom boxes and head brown poison. You need to eat a lot of diamonds and watches for a point and moves. The You Enjoy this great!
I will upgrade audio and background music in the next version!
================

Mời Bạn thưởng thức một thành quả tuyệt vời trong việc kết hợp giữ HTML5 và JavaScript. Trò chơi mang tính năng động. Bạn chỉ cần có được nhiều Boom để phá các thùng chất độc và đầu nâu. Bạn cần ăn được nhiều kim cương và đồng hồ để có điểm và số lượt di chuyển. Các Bạn hãy thưởng thức sự tuyệt vời này!
Tôi sẽ nâng cấp âm thanh và nhạc nền ở bản kế tiếp!

Show More...

My Rating

App Store Rating