This app was removed from the App Store.

Tuyen Sinh

Tuyen Sinh

iOS iPhone Education

Free
Own Wish Buy Buy

Bạn muốn biết về thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, tỉ lệ chọi kết hợp xem điểm thi và điểm chuẩn đại học năm 2012 của các trường đại học, cao đẳng trên cả nước? Bạn muốn biết vị trí trường bạn thi nằm ở khu vực nào, có những cách nào đến đó nhanh nhất và muốn chia sẻ các thông tin này lên Facebook hay qua Email? Tất cả đã có trong ứng dụng Tuyen Sinh được xây dựng và phát triển bởi BHmedia.

Tính năng chính:
-Cung cấp danh sách các trường đại học, cao đẳng phân theo khu vực: miền Bắc, miền Trung và miền Nam
-Tra cứu thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển, tỉ lệ chọi kết hợp xem điểm thi và điểm chuẩn đại học, cao đẳng năm 2012
-Cung cấp Bản Đồ Trực Tuyến cho phép người dùng tìm kiếm địa điểm thi dễ dàng hơn
-Chia sẻ các thông tin, ứng dụng qua Facebook, Twitter và Email

Show More...

My Rating

App Store Rating