Trylledrikken: Heksens skov

Trylledrikken: Heksens skov

iOS iPad Education

Free
Own Wish Buy Buy

”Trylledrikken: Heksens skov” er udviklet til det mindre barn med høretab, som har brug for at træne evnen til at opfatte, skelne og genkende lyd. Målet med appen er, at barnet får en øget auditiv opmærksomhed, auditiv diskrimination og auditiv hukommelse i forhold til dyrelyde og dyrenavne, sætninger og rim. Tanken bag appen er, at spilleren skal sammenkæde dyrelyde med dyrets navn samt fremsige ytringer, sætninger og rim om dyret.

”Trylledrikken” er udviklet til en undervisningssituation, hvor barnet sidder sammen med talehørepædagogen eller en anden voksen, som har et tæt samarbejde med talehørepædagogen. Den voksne kan således under spillet hjælpe barnet med opgaverne, som til tider kan være svære.

”Trylledrikken: Heksens skov” er scene 2 fra pc-spillet ”Trylledrikken” fra 2011.

Spillet indeholder tre niveauer med følgende indhold:
Niveau 1:
- Opgave 1. Finde dyrelyd og dyr, der passer sammen
- Opgave 2. Høre lydene og sige dyrenes navne i rigtig rækkefølge

Niveau 2:
- Opgave 3. Indlære og eftersige sætninger om dyr
- Opgave 4. Fremsige sætninger om dyr

Niveau 3:
- Opgave 5. Indlære et rim og sige dyrets navn
- Opgave 6. Fremsige en del af et rim

Show More...

My Rating

App Store Rating