Trylledrikken: Troldens grotte

Trylledrikken: Troldens grotte

iOS iPad Education

Free
Own Wish Buy Buy

”Trylledrikken: Troldens grotte” er udviklet til det mindre barn med høretab, som har brug for at træne evnen til at opfatte, skelne og genkende lyd. Målet med appen er, at barnet får en øget auditiv opmærksomhed, auditiv diskrimination og auditiv hukommelse i forhold til lyde – i ro og med baggrundsstøj.

”Trylledrikken” er udviklet til en undervisningssituation, hvor barnet sidder sammen med talehørepædagogen eller en anden voksen, som har et tæt samarbejde med talehørepædagogen. Den voksne kan således under spillet hjælpe barnet med opgaverne, som til tider kan være svære.
”Trylledrikken: Troldens grotte” er scene 1 fra pc-spillet ”Trylledrikken” fra 2011.

Spillet indeholder tre niveauer med følgende indhold:
Niveau 1:
•Opgave 1. Skelne lyd/ikke lyd: Lyden af en hund der gør skal
skelnes fra ingen lyd.
•Opgave 2. Skelne mellem rigtig/anden lyd, to lyde
•Opgave 3. Skelne mellem rigtig/anden lyd, tre lyde

Niveau 2:
•Opgave 4. Skelne og huske en, to og til sidst tre forskellige lyde i rigtig rækkefølge.
•Opgave 5. Skelne og huske en, to og til sidst tre forskellige lyde i
rigtig rækkefølge i baggrundsstøj.

Niveau 3:
•Opgave 6. Skelne og huske fire forskellige lyde i rigtig rækkefølge.
•Opgave 7. Skelne og huske én, to tre og fire forskellige lyde i rigtig rækkefølge i talestøj.

Show More...

What's New

Rettet til ift. nye regler om persondata. Dette medfører at profiler er fjernet.

My Rating

App Store Rating