This app was removed from the App Store.

Tiếng Anh Đàm Thoại

Tiếng Anh Đàm Thoại

iOS Universal Education

Free
Own Wish Buy Buy

Tiếng Anh Đàm Thoại là tập hợp các audios nghe, tập trung chủ yếu về tiếng anh đàm thoại ( english in communication) với các chủ đề:

1. Dynamic english ( Tiếng anh sinh động)
2. Idiom Usage ( Thành ngữ tiếng anh thực dụng)
3. News (Nghe tiếng anh qua tin tức)
4. English conversation( Tiếng anh giao tiếp)

Đây là tập hợp các audio, đã được các bạn bè và độc giả quan tâm và thường xuyên học qua những cuốn sách, trang báo này.

Show More...

What's New

- Fix crash in home screen.

My Rating

App Store Rating