Back
Category: Education

App removed from site

We're sorry, "Tiếng Anh Đàm Thoại" has been removed from the App Store.

Please return to the front page and use the search box above to find another app.

Tiếng Anh Đàm Thoại

Tiếng Anh Đàm Thoại

       iOS Universal

Tiếng Anh Đàm Thoại là tập hợp các audios nghe, tập trung chủ yếu về tiếng anh đàm thoại ( english in communication) với các chủ đề:

1. Dynamic english ( Tiếng anh sinh động)
2. Idiom Usage ( Thành ngữ tiếng anh thực dụng)
3. News (Nghe tiếng anh qua tin tức)
4. English conversation( Tiếng anh giao tiếp)

Đây là tập hợp các audio, đã được các bạn bè và độc giả quan tâm và thường xuyên học qua những cuốn sách, trang báo này.

What's new

- Fix crash in home screen.


Screenshots

Screenshot 1 of 8

Share with Others

Last changed:
Aug 27, 2012
Category:
Education
Developer:
Mobile+ Solution Co.Ltd
Version:
1.0.2
Size:
10.6 MB

Current Version Average Rating:
1.00 (2)

All Versions Average Rating:
No data
Other Apps By This Developer