Teoriappen Moped - Klasse AM

Teoriappen Moped - Klasse AM

iOS Universal Education

$3.99 was 8.99
Own Wish Buy Buy

◦ Oppgaver utviklet etter samme pensum som teoriprøven til Statens Vegvesen
◦ Forklaringer lærer deg hvorfor noe er riktig
◦ Repeter oppgavene du ikke klarte i en prøve - helt til du lærer deg dem
◦ Følg med utviklingen på ditt faglige nivå, og få beskjed når du kan nok for å bestå teoriprøven

Show More...

What's New

• Optimalisert for iOS 11
• Optimalisert for iPhone X

Lykke til på teoriprøven!

My Rating

App Store Rating