This app was removed from the App Store.

SFOG-veckan 2017

SFOG-veckan 2017

iOS Universal Education

Free
Own Wish Buy Buy

SFOG-veckan är Sveriges kanske viktigaste mötesplats för svenska gynekologer, obstetriker och andra för obstetrik och gynekologiintresserade läkare. Syftet är att samla branschens alla viktiga intressenter och skapa ett lärorik, inspirerande och givande mötesprogram.

Show More...

My Rating

App Store Rating