This app was removed from the App Store.

Rekenen Automatiseren

Rekenen Automatiseren

iOS Universal Education

Free
Own Wish Buy Buy

Rekenen automatiseren is een app ontwikkeld vanuit een logopedische praktijk en op basis van jaren lange ervaringen in het remediëren van rekenproblemen of dyscalculie. De app is rond speelkaarten opgebouwd. Er zijn leuke dierenfiguurtjes en achtergronden gebruikt om het visueel aantrekkelijk te maken.
Bij het gratis downloaden van de app krijgt u na betaling van €15 een toegangscode per mail.
De app kan geïntegreerd worden in de behandeling van elk kind, jong of oud dat onvoldoende automatisch kan rekenen. Ze kan ook preventief worden ingezet bij kinderen die in een risicoprofiel vallen. Delen ervan kunnen eveneens ingezet worden bij kleuters die zich voorbereiden op het eerste leerjaar via het herkennen van getallen, correct manipuleren van de handen,...
Bij verschillende oefeningen wordt de tijd opgemeten en een score weergegeven zodat er kan gemeten worden welke de vooruitgang is.
Automatisch willen zeggen snel en zonder denken oefeningen kunnen maken. De begeleider kan tijdens de training via een slider het tempo van de oefeningen aanpassen.
Aan verschillende oefeningen is er een filmpje gelinkt met een demonstratie.
Geïnteresseerde logopedisten, zorgleerkrachten, ouders kunnen hun activatie code aankopen of de automatiseringscoaching volgen bij Kathleen Carlier. www.logopedie-kathleencarlier.be

Inhoudelijk zitten de volgende items in het programma:
getallen herkennen van 1 tot 10
motorische correct vastzetten van de getallen 1 tot 10
splitsoefeningen
+1 en -1
+2 en -2
aftrekken de 10 en aanvullen tot de 10
10 + ...
optellen en aftrekken met getallen tot maximum 10
tweelingen vb. 6+6
boven- en onderburen vb. 6+7 en 6+5
brugoefeningen bij optellen met de 9+ en de 8+
brugoefeningen met aftrekken via de vingeroefeningen
maal- en deeltafels
lezen van getallen van eenvoudige eenheden tot aan tienduizendtallen
getallendictee van eenheden tot aan tienduizendtallen
T - E vb. 40-8

Show More...

What's New

Grootte kaarten beter geschaald.

My Rating

App Store Rating