This app was removed from the App Store.

Räkneknep

Räkneknep

iOS iPad Education

$3.99 was 1.99
Own Wish Buy Buy

International customers please refer to iCount iT 2!

Välkommen till Räkneknep! Den här appen är baserad på aktuell forskning inom matematikpedagogik och inlärning och riktar sig till barn i åldrarna 3-8 år. För barns utveckling inom matematik är det viktigt att introduktionen av siffror, tal, mängd, färger och former sker i tidig ålder. På så sätt förbereds barnen på bästa sätt inför skolgången.

Räkneknep är ett verktyg för att träna talområdena 0-5 och 0-10 inom addition och subtraktion. Man tränar även att räkna på fingrarna, att räkna med objekt/figurer, fler eller färre samt färg, form och höger/vänster. Totalt innehåller Räkneknep över3000 övningar inom 23 olika kategorier. På detta sätt kan barnet utvecklas med hjälp av Räkneknep under en lång tid.

Liksom i våra dataprogram så har vi också i Räkneknep en resultathantering. Denna fokuserar inte på att analysera vad barnet svarar rätt eller fel på utan finns som ett verktyg för att följa barnets utveckling. När antalet Rätt svar ökar medan antalet Fel svar ligger på en jämn nivå så ser man tydligt att en utveckling sker. Tillgång till resultathanteringen sker genom att man tar sig till sidan ”Resultatlista” genom att från sidan med dörrarna klicka på de tre pelarna i övre vänstra hörnet. På sidan ”Resultatlista” klickar man nere i högra hörnet på ”Admin” och skriver admin som lösenord. Då får man upp alla elevers sammanställda resultat.

Man kan skapa nya användare genom att ta sig till ”Login” sidan. Den nås genom att klicka på användarbilden över dörrarna. Man skapar en användare genom att skriva ett namn och att ta en bild med den inbyggda kameran.

Show More...

What's New

- När barnet väljer fel svar så blinkar rätt svar
- Fixat övningar som var felaktiga
- Belöningssystem och uppmuntrande ljud vid rätt svar
- Om användaren väljer sin bild kommer namnet upp
- Fler övningar - ca. 3000!
- Engelskt tal

My Rating

App Store Rating