This app was removed from the App Store.

Rak Rygg

Rak Rygg

iOS Universal Education

Free
Own Wish Buy Buy

Rak rygg ønsker å bevisstgjøre KS Bedrifts medlemmer og ansatte i de kommunale tjenestene på etiske utfordringer.

Gjennom å vise deg kort med ulike påstander, beskrivelser av holdninger, etiske dilemma eller vanskelige situasjoner, er målet å belyse og øke bevisstheten rundt temaene, ikke for å finne rett og feil, men for å få frem flere sider av en sak.

Show More...

What's New

minor fixes and improvements

My Rating

App Store Rating