Ordballongar

Ordballongar

iOS iPad Education

$2.99
Own Wish Buy Buy

Nynorskversjon! Ballongferd mot ordkunnskap. Fang ballongane med dei rette orda på og få skatten dei har med seg.
Ordballongar øvar attkjenning av dei 500 mest
vanlege nynorske orda på ein morosam måte.
Trening med attkjenning av ordbilde vil ha positiv verknad
på lesefart og rettskriving.

Bestem storleik på ordlista og tal ballongar på himmelen for å variera vanskegraden på oppgåvene.

«Nyttige apper for læring.»
Notodden kommune

«Artel Larsen er eit firma som utviklar norske appar både på bokmål og nynorsk. Dei lagar appar i norsk, matematikk og engelsk, og har jamt over god kvalitet.»
Pedportalen, Rauma.

Show More...

What's New

Generell oppdatering.

My Rating

App Store Rating