This app was removed from the App Store.

lära sig läsa

lära sig läsa

iOS Universal Education

$2.99
Own Wish Buy Buy

Denna pedagogiska app kommer att hjälpa till att ge ditt barn ett försprång i skolan!

Den lär barn från 3 till 8 att läsa och skriva på Engelska på ett mycket roligt sätt. Utan hjälp av en vuxen. Och detta genom en lärandeläge och ett spelläge.

Lärandeläget (bokstäver och ord) använder nästan 100 bildkort med fina teckningar, de flesta djur, och spelar det talade ordet och visar det associerade skrivna ordet.

Spelläget har 4 olika spel där ditt barn kommer att kunna tillämpa sina förvärvade kompetenser och förbättra dem genom de ökande svårighetsgraderna.

Finns också I
*** SPANSKA***FRANSKA***HOLLÄNDSKA*** TYSKA *** PORTUGISISKA *** RUSSIAN *** ITALIENSKA ***

LÄRANDELÄGET

Detta läge innehåller två moduler: ord och bokstäver.
Forskning har visat att genom upprepad exponering kan även de yngsta associera det skrivna ordet med bilden.
Klicka på teckningen för ”talat” hjälp.
Svepa teckningen och gå till nästa ord på ett slumpmässigt sätt.

SPELLÄGE

***Det rätta ordet***
Välj det rätta ordet för motsvarande teckning. För varje rätt svar kommer hästen Buba att få lite hö.

***Vokalerna***
Hitta den rätta, saknade vokalen. För varje rätt svar kommer Buba att få en morot.

***Den saknade bokstaven***
Hitta den rätta, saknade bokstaven. För varje rätt svar kommer Buba att få en sockerbit.

***Jag kan skriva***
Det ultimate spelet! Klicka och dra den rätta bokstaven ur de som är föreslagna. För varje rätt ord kommer Buba att få en vän.

After 6 correct answers in a row you get a star and will go to a higher level with
more options to choose from. Increasing difficulty based on the reading skills !
more info on :

Efter 6 rätta svar i en rad får du en stjärna och du kommer att gå till en högre nivå där det finns flera alternative att välja emellan. Ökande svårighetsgrad utifrån läsförmåga!

Mer info på: www.barnapp.com

Show More...

What's New

newnewnew

My Rating

App Store Rating