Lær å lese med Lola

Lær å lese med Lola

iOS Universal Education

$4.99
Own Wish Buy Buy

Gode lese- og skriveferdigheter gir barn de beste mulighetene for all læring i de årene de går på skolen. Lær å lese med Lola er den tiende Lola Panda-læringsapplikasjonen.

De fleste førskolebarn synes det er gøy å leke med ord og rim. På den måten setter barn i gang sin fonologiske bevissthet uten at de faktisk vet det. En velutviklet fonologisk bevissthet betyr at barn kan bytte fra et ord til et annet ved å legge til, trekke fra og erstatte bokstavrekker, for eksempel, hatt - ratt og natt.

Lær å Lese med Lola har opplæringsinnhold innen 9 nivåer:
* Enkelt 1: Ord med de samme rimende endelsene, ag - dag
* Enkelt 2: Lette ord med de samme rimende endelsene, or - mor
* Enkelt 3: Noenlunde enkle ord med de samme rimende endelsene, ell-skjell
* Middels 1: Dagligdagse ord med de samme rimende endelsene, ake - kake
* Middels 2: Mindre vanlige ord med de samme rimende endelsene, al - hval
* Middels 3: Vriene rimende ord med endelser som passer sammen og er forskjellige, bue - skrue - due
* Vanskelig 1: Utfordrende ord med rimende lyder, og endelser som passer sammen og er forskjellige, fjell - gjeld - kveld
* Vanskelig 2: Krevende ord med rimende lyder, og endelser som passer sammen og er forskjellige, nøtt - nyfødt - kjøtt
* Vanskelig 3: Vanskelige ord med rimende lyder og endelser som passer sammen og er forskjellige, fond - sånn – blond

Utmerkede lese- og skriveferdigheter gir barn de beste mulighetene for all læring i de årene de går på skolen. Forskere mener at det er veldig viktig for den tidlige leseopplæringen at barn gjenkjenner språkets form, det vil si, evnen til å rime.

Lær å Lese med Lola er perfekt for barn som synes Lolas Alfabet-tog og Lolas ABC-Fest er for lette, men som ennå ikke er i stand til å lese flytende. Denne applikasjonen passer for både førskoleklasser og 1. klasse. Den kan bli brukt i grupper eller alene.

Barn kan bruke appen alene ved å begynne på det enkle nivået. Etter hvert som et barn lærer og løser flere oppgaver, så vil appen automatisk bytte til vanskeligere nivå. Alternativt, så kan en lærer eller forelder velge et passende nivå som spillet skal holde seg på.

Lær å Lese med Lola er profesjonelt designet og hjelpes av brukerdata fra titalls millioner barn som allerede koser seg med Lola Panda-læringsapplikasjoner over hele verden. Vi har strebet etter å gjøre applikasjonen så gøy at barn ønsker å lære, selv om du ikke engang oppfordrer til det.

Mer om høykvalitets Lola Panda-læringsapplikasjoner kan bli funnet her: www.lolapanda.com

Nyt læringseventyret med Lolas rimende ord!

Show More...

My Rating

App Store Rating