Katta i sekken NYN

Katta i sekken NYN

iOS iPad Education

$2.99
Own Wish Buy Buy

Katta i sekken. Nynorsk utgåve.
Katta og dei andre orda skal ned i sekkane. I denne appen trenar du gruppering og sortering av ord.
Øv på 700 ord i 35 grupper.
Vanskegrad set du ved å velje kor mange sekkar du skal sortera, og kor mange ord som skal ned i kvar sekk.
Poengsummen aukar med tal sekkar og ord, og om du sorterer ferdig før tida er ute.

«Nyttige apper for læring.»
Notodden kommune

«Artel Larsen er eit firma som utviklar norske appar både på bokmål og nynorsk. Dei lagar appar i norsk, matematikk og engelsk, og har jamt over god kvalitet.»
Pedportalen, Rauma.

Show More...

What's New

Generell oppdatering.

My Rating

App Store Rating