Back
Category: Education

App removed from site

We're sorry, "Kalkulator Poolicz Lite" has been removed from the App Store.

Please return to the front page and use the search box above to find another app.

Kalkulator Poolicz Lite

Kalkulator Poolicz Lite

       iOS iPhone

English description below.

Poolicz to kalkulator rozwiązujący zadania z matematyki "krok po kroku" - tak jak człowiek.

Dostępny 24/7 - bezpłatnie. Również online - www.Poolicz.pl.

Możliwości:
- rozwiązuje krok po kroku,
- bezpłatny,
- pokazuje wynik lub pełne rozwiązanie,
- zawiera wiele przydanych funkcji (np. macierze, wektory),
- prosty w obsłudze,
- bardzo przydatny,
- uniwersalny kalkulator,
- naturalny zapis matematyczny,
- wpiera proste jak i bardziej złożone funkcje,
- dodatkowe możliwości (sinus, cosinus, tangens, cotangens, funkcje cyklometryczne, logarytmy, pierwiastki, ułamki zwykłe, potęgowanie, rozwiązywanie równań i nierówności, macierze, wektory, procenty),
- rysuje wykresy (np x+2, x^3+0,5),
- i wiele innych;

Rozwiązał ponad 5 mln zadań:)

---

Poolicz is online step by step calculator.

Poolicz solves your algebra homework - step-by-step.

Free math problem solver answers your pre-algebra, algebra, trigonometry, calculus and statistics homework questions with step-by-step explanations.

Features:
- solves step-by-step,
- free,
- displays both the equation and the result step-by-step,
- supports many scientific functions,
- easy to use,
- very useful,
- universal calculator,
- mathematical display,
- basic calculations,
- advanced functions (Sin, Cos, Tan, ArcSin, ArcCos, Log, Sqrt, Power),
- graphing calculator (zoom in/out),
- step-by-step or result,


Screenshots

Screenshot 1 of 5

Share with Others

Last changed:
May 01, 2012
Category:
Education
Developer:
Active Bytes sp. z o. o.
Version:
1.0
Size:
1.4 MB

Current Version Average Rating:
No data

All Versions Average Rating:
No data
Other Apps By This Developer
Kalkulator Poolicz
Soolver Calculator