This app was removed from the App Store.

Kalkulator Poolicz Lite

Kalkulator Poolicz Lite

iOS iPhone Education

Free
Own Wish Buy Buy

English description below.

Poolicz to kalkulator rozwiązujący zadania z matematyki "krok po kroku" - tak jak człowiek.

Dostępny 24/7 - bezpłatnie. Również online - www.Poolicz.pl.

Możliwości:
- rozwiązuje krok po kroku,
- bezpłatny,
- pokazuje wynik lub pełne rozwiązanie,
- zawiera wiele przydanych funkcji (np. macierze, wektory),
- prosty w obsłudze,
- bardzo przydatny,
- uniwersalny kalkulator,
- naturalny zapis matematyczny,
- wpiera proste jak i bardziej złożone funkcje,
- dodatkowe możliwości (sinus, cosinus, tangens, cotangens, funkcje cyklometryczne, logarytmy, pierwiastki, ułamki zwykłe, potęgowanie, rozwiązywanie równań i nierówności, macierze, wektory, procenty),
- rysuje wykresy (np x+2, x^3+0,5),
- i wiele innych;

Rozwiązał ponad 5 mln zadań:)

---

Poolicz is online step by step calculator.

Poolicz solves your algebra homework - step-by-step.

Free math problem solver answers your pre-algebra, algebra, trigonometry, calculus and statistics homework questions with step-by-step explanations.

Features:
- solves step-by-step,
- free,
- displays both the equation and the result step-by-step,
- supports many scientific functions,
- easy to use,
- very useful,
- universal calculator,
- mathematical display,
- basic calculations,
- advanced functions (Sin, Cos, Tan, ArcSin, ArcCos, Log, Sqrt, Power),
- graphing calculator (zoom in/out),
- step-by-step or result,

Show More...

My Rating

App Store Rating