This app was removed from the App Store.

Japanese 3 kyuu Vocabulary

Japanese 3 kyuu Vocabulary

iOS Universal Education

$1.99 was Free
Own Wish Buy Buy

"Japanese for everybody"
Now having all in one app!

Including
- Support English / Vietnamese
- 23 Vocabulary study Lesson
- 150 test questions to re-check your skill.
- Easily copy your word.
- save your score
- share/send email to your supporter

-----------
Giáo trình minano nihongo đã quá quen thuộc đối với người Việt, và giờ đây đã có toàn bộ cuốn 3kyuu trong 1 app.

Những tính năng
- Hỗ trợ tiếng Anh/ Tiếng Việt
- 23 bài học của cuốn 3 kyuu
- 150 bài test để ôn lại từ mới đã học.
- Dễ dàng copy&paste từ mới.
- Lưu lại điểm số
- share/send email tới thày giáo, người dạy bạn

Show More...

My Rating

App Store Rating