This app was removed from the App Store.

ENNE

ENNE

iOS iPhone Education

$4.99
Own Wish Buy Buy

!!! There is a free and smaller version of ENNE, check out ENNELite !!!


For English text, please scroll down!

____________________________________________________

*** Denne app er for iOS 3.0 og nyere ***

OFFLINE grunnleggende ENGELSK - NORSK og NORSK - ENGELSK ordbok!


For reisende, språkelskere og studenter

Ordboken inneholder mer enn 150 000 ord.

Ordbokutvikleren til denne app utvider ordlisten fortløpende, så oppdateringer vil komme ofte.

Funksjoner:

- Denne app har en innebygd ordquiz.

- Det er mulig å velge mellom 7 font farger; grå, blå, grønn, rød, oransje, magenta og lavendel. Denne gjelder kun tekst i andre rad i alle rader i hovedtabellen.

- Ord med oversettelse er vist i samme rad.

- Ingen ekstra detaljvindu, det vil si hvis ett ord har flere enn en betydning, så vil betydningene være vist i egen rad i hovedtabellen i alfabetisk rekkefølge. Det vil spare deg mye tid.

- Det er mulig å velge mellom 4 forskjellige fontstørrelser.


Hvis du vil vite hva kommende funksjoner blir, sjekk vår hjemmeside.


NB: Vi er klar over at det er noen ord som mangler i denne versjon og vi vil oppdatere ofte med flere ord. Det tar tid, fordi vi vil gjøre det riktig. Takk for tålmodigheten.


Hvis du vil prøve en gratis versjon, kan du prøve appen "ENNELite".


****************

Hvis du har spørsmål før kjøp, eller angående bruken av denne app, vennligst send e-mail til royalcodes@gmail.com. Takk på forhånd.

*****************

_______________________________________

***The app is for iOS 3.0 and newer***

OFFLINE BASIC ENGLISH-NORWEGIAN & NORWEGIAN-ENGLISH DICTIONARIES!

For travelers, language lovers and learners.

The current total amount of words in both dictionaries is more than 150,000 entries.

The dictionary maker of this app is still expanding the dictionaries, so updates will come often.

Features:

- This app has an in-built word quiz.

- It is possible to choose between 7 font colors on the target language's words; grey, blue, green, red, magenta, orange and lilac.

- Entry and its translation are displayed in one and same row.

- No extra detail window, i.e. if a word has several meanings, then the meanings are listed in own separate rows in the main table view in the alphabetical order. It will save you a lot of time.

- It is possible to choose between 4 font sizes; small, medium, big and extra big.

-And more exciting features... Please check out our website, if you want to know what kind of features we will offer in the near future.NOTE: We are aware that there are several words that lack in this version, and we will update shortly. It takes time, because we want to do it correctly. Thanks for being patient with us.


If you want to try a free version, please try the app ENNELite.


****************

If you have question(s) prior to purchase, or regarding the use of this app, please send e-mail to royalcodes@gmail.com. Thank you.

*****************

Show More...

What's New

Fixed screen size flexibility.
royalcodes@gmail.com

My Rating

App Store Rating