Czech-German dictionary

Czech-German dictionary

iOS Universal Education

$2.99
Own Wish Buy Buy

EN:
This czech-german and german-czech dictionary contains more then 160 000 czech and 125 000 german words, phrases and vocabulary items. That’s why it’s the biggest dictionary on the App Store!

CZ:
Tento česko-německý a německo-český slovník obsahuje víc než 160 000 slov a vět moderního českého jazyka a 125 000 slov německého jazyka. Proto to je největší slovník v App Store!

Základní charakteristiky:
*obrovská slovní zásoba.
*je určen turistům, překladatelům, učitelům, studentům, žákům, vědeckým pracovníkům a odborníkům.
*obsahuje současnou obecnou, politickou, hovorovou a málo používanou lexiku, a také odborné termíny.
*je možné překládat jak z češtiny, tak z nemčiny. Není třeba být přitom připojen k internetu. Všechny slovníky jsou k dispozici hned po nainstalování programu.

Show More...

What's New

bug fixes

My Rating

App Store Rating